PRODETOX- Thanh lọc cơ thể

8936101920607

550,000 VND

Lợi ích và cách sử dụng:
Lợi ích:

PRODETOX giúp thanh lọc cơ thể, cơ thể cần lượng nước mỗi ngày theo khoa học cơ thể cần 0,4l/10 kg, tuy nhiên nếu thay nước lọc bằng PRODETOX thì hiệu quả thanh lọc tăng lên gấp nhiều lần.