Nước ép GiGaNo1 - Phương toa khai thông tim mạch

NEGG

220,000 đ

Phương toa khai thông tim mạch- Nước ép GiGaNo1

– đánh tan mỡ máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch.
Mỡ máu cao hay máu nhiễm mỡ
Đã có Nước ép GiGaNo1 - Phương toa khai thông tim mạch